Jesteś na: Strona główna

DLA FIRM

PRODUKTY DNIA
wymień lub sprzedaj grę
DLA FIRM

Regulamin korzystania z Platformy Handlowej eArena dla Firm

 1. eArena dla Firm jest internetową platformą handlową wspomagającą współpracę Spółki Arena Games Sp. z o.o. jako Dostawcy z Partnerami Handlowymi w zakresie zamawiania towaru, zadawania zapytań ofertowych, przeglądania on-line oferty Arena Games sp. z o.o., przeglądania faktur i płatności Partnera, przesyłania drogą elektroniczną istotnych informacji na temat asortymentu, płatności i innych informacji dostępnych w platformie handlowej.

 2. Dostęp do systemu jest realizowany za pomocą poufnego hasła i loginu, które są przekazane tylko Partnerowi Handlowemu. Arena Games Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich na szkodę Partnera w razie ujawnienia im przez Partnera loginu i hasła.

 3. Partnerem Handlowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a jedynie zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium RP lub poza granicami kraju.

 4. Zamówienie złożone przez platformę handlową eArena dla Firm jest traktowane jak zamówienie pisemne.

 5. W przypadku wyczerpania zapasów magazynowych, zamówienie zostanie zrealizowane częściowo. Pozostałe niezrealizowane pozycje zamówienia, zostaną anulowane. W każdym przypadku częściowej realizacji zamówienia osoba obsługująca platformę handlową eArena dla Firm skontaktuje się ze składającym zamówienie i określi warunki dalszej realizacji zamówienia.

 6. Arena Games Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez nieuprawnionych pracowników Partnera Handlowego.

 7. Dostęp do platformy handlowej eArena dla Firm dla Partnerów Handlowych Spółki Arena Games Sp. z o.o. zrealizowany będzie po spełnieniu warunków związanych z rejestracją Partnera Handlowego w bazie Spółki Arena Games Sp. z o.o., w tym przekazanie następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub KRS (wersja elektroniczna)

  • zaświadczenie nadania numeru REGON

  • decyzja nadania numeru NIP

  • umowa współpracy gospodarczej wraz z załącznikami

  • skan dowodu osobistego właściciela/i firmy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki nieposiadającej osobowości prawnej a jedynie zdolność prawną

 8. Arena Games Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmówienia dostępu do systemu jak i zerwania umowy bez podania przyczyn.

 9. Arena Games Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o zmianach w regulaminie Partner Handlowy zostanie powiadomiony po zalogowaniu się do serwisu.

 10. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

W/w dokumenty należy dostarczyć lub przesłać pocztą/kurierem na adres:

Arena Games Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 59/242

43-600 Jaworzno

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Tel. Komórkowy: +48 664 277 677

+ 48 664 277 677

hurt@arenagry.pl

akceptuję odrzucam
Nasze sklepy stacjonarne
Nasze sklepy stacjonarne